Miejsce realizacji inicjatywy: Bierzwnik

Realizatorzy: Agnieszka Nowak, Ireneusz Kręgowski

Instytucja wspierająca: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku

Cele: 

 • rozwój kreatywności dzieci, ich zdolności aktorskich i twórczego potencjału w atmosferze zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej tolerancji – nauka poprzez działanie;
 • poznanie kulis pracy teatru i aktora;
 • wykorzystanie działań teatralnych do poznania legend bierzwnickich – kulturowego dziedzictwa naszego regionu.

Efekty:

 • Zdobyliśmy umiejętności pracy w zespole, w tym rozwiązywania problemów, pokonywania trudności.
 • Grupa zintegrowała się, przełamała lęki, obawy i tremę, wzmocniła wiarę we własne możliwości.
 • Wzrosła motywacja do podejmowania działań na rzecz rozwoju swoich pasji i zainteresowań.
 • Dzieci wyrażały emocje, uczyły się rozumienia ich i panowania nad nimi.Wszyscy czuli satysfakcję z dobrze wykonanych zadań.
 • Mamy nadzieję, że wzmocniliśmy umiejętności społeczne i obywatelskie, co da szansę na aktywne włączanie się w życie publiczne Bierzwnika naszych podopiecznych.
 • Podnieśliśmy jakość oferty kulturalno-edukacyjnej GOK oraz ZSP w Bierzwniku.
 • Zwiększyliśmy własne kompetencje w zakresie opracowywania, realizacji i zarządzania projektem.
 • Mamy poczucie spełnienia misji kulturalno-edukacyjnej i satysfakcję z dobrze zrealizowanego projektu. 
 • Dzieci zdobyły wiedzę o teatrze.
 • Wdrożyliśmy nową metodę zdobywania wiedzy – warsztaty teatralne (innowacja w Bierzwniku).
 • Stworzyliśmy wspólne dzieło – scenariusz spektaklu na motywach legendy Podziemny korytarz.
 • Poznaliśmy legendy bierzwnickie i zaprezentujemy środowisku jedną z nich.
 • Prezentowaliśmy na bieżąco wytwory i efekty projektu w środowisku lokalnym – zdjęcia, prezentacje na stronach internetowych instytucji, a wystawę i spektakl przedstawimy w listopadzie 2021r.
 • Nawiązaliśmy współpracę GOK i szkoły z teatrem, pedagogiem, firmą przewozową i wieloma chętnymi wolontariuszami, którym składamy serdeczne podziękowania.