W dniach 20-22 sierpnia miała miejsce druga edycja Letniej Akademii Edukacji Kulturowej w Czaplinku. W ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie po raz drugi spotkali się animatorzy i nauczyciele z całego województwa. Tym razem pod hasłem “Zrób sobie dobrze” rozmawiali o tym, jak pracować, by się ostatecznie nie spalić i zadbać o siebie. Ważne okazały się też warsztaty z oddawania sprawstwa młodym ludziom, wspierania młodych liderów. Zaprosiliśmy też młodego człowieka, by pokazał nam nowe kanały komunikacji swoim okiem i pomógł zrozumieć fascynację młodych światem mediów społecznościowych. Uczestnicy spotkania mogli też skorzystać z warsztatów z pracy z ciałem narażonym na codzienne wyzwania i stres. Piękne okoliczności przyrody Pojezierza Drawskiego wpłynęły na pogłębienie znajomości i poszerzenie sieci o nowe osoby i instytucje. Warsztaty prowadzili – Lidia Makowska, Elżbieta Stelmach, Karolina Sabat i Marcin Chruśliński.