Warsztaty dotyczyły animacji kultury w społeczności lokalnej. Uczestnicy ćwiczyli sposoby integrowania i aktywizowania środowisk lokalnych oraz promowania działań. Jednocześnie dyskutowali o rozwoju miejscowości, osiedla, wsi, w których mieszkają. Spotkanie zorganizował nasz partner – Złocieniecki Ośrodek Kultury.

Warsztat prowadził: Zbigniew Łukaszewski