Warsztaty miały na celu pobudzić kreatywność poprzez ćwiczenia z emisji głosu, ruchu scenicznego, tańca współczesnego i spontanicznego, naukę uważności oraz technik dramowych.

Warsztat prowadzili: Alex Shades, Marta Miszczor – Jobda