Szkolenie miało na celu zapoznać nauczycieli z praktykami w zakresie podejmowania działań mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów nie tylko w szkole ale również w działaniach poza szkołą.

Warsztaty prowadził Piotr Kilańczyk