Na początku lipca przez trzy gorące dni pracowaliśmy z miejscem. Warsztaty Eryka Krasuckiego,
Macka Kowalewskiego i Weroniki Fibich dotyczyły różnych spojrzeń na przestrzeń, w której
przebywamy. Perspektywa historyczna, socjologiczna i artystyczna dały mieszankę niezwykłą, którą
biorący udział w warsztatach nauczyciele i animatorzy na pewno wykorzystają w swojej pracy.