Poniżej znajdziecie raporty, które powstały w trakcie Naszego Projektu:

Diagnoza wojewódzka

Raport ewaluacyjny 2021

Podsumowanie roku 2020

Podsumowanie roku 2019

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie zachodniopomorskim – Badanie w ramach programu NCK
„Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”

Ewaluacja programu BMK w województwie zachodniopomorskim (2019-2021)