Szkolenie Złocieniec – piątek, 19 marca

W Złocienieckim Ośrodku Kultury spotkaliśmy się tuż przed wprowadzeniem ponownych obostrzeń i zamknięciem instytucji kultury. Spotkanie odbyło się w pełnym reżimie sanitarnym, uczestniczyło w nim 5 pań świetlicowych, pracujących w świetlicach wiejskich w powiecie złocienieckim.…

Szkolenie w Szczecinie

14 marca w Zespole Szkół Prywatnych “Słoneczne” w Szczecinie odbyło się szkolenie dla przyszłych realizatorów inicjatyw z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej. Atmosfera była niezwykle wesoła. Gwiazdą stał się wymyślony na potrzeby ćwiczenia…

Szkolenie w Mirosławcu

13 marca w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się drugie szkolenie dla przyszłych realizatorów inicjatyw z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej. Tym razem rozmawialiśmy sporo o komunikacji międzyludzkiej i potrzebie liderów wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie…

Szkolenie w Ustroniu Morskim

6 marca odbyło się szkolnie dla wnioskodawców w konkursie regrantingowym na inicjatywę dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim. Poszukiwaliśmy części wspólnej dla kultury i edukacji, sporo też poświeciliśmy na rozmowy…

Konkurs

Trzecia edycja konkursu na dofinansowanie inicjatywy dla dzieci i młodzieży w obszarze edukacji kulturowej w ramach programu “Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie” rusza już dziś. Konkurs jest skierowany do par osób pracujących w dwóch obszarach – kultura…

1… 2… 3… RUSZAMY I MY

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 zachodniopomorskie otwiera kolejny, ostatni już rok tej edycji.Informujemy, że w roku 2021 przeznaczamy 60.000 złotych na inicjatywy z obszaru edukacji kulturowej dla par animator – nauczyciel. Planujemy ok. 12-15 projektów…

Inicjatywy 2020

Inicjatywy, inicjatywy… W tym roku do konkursu o dofinansowanie inicjatywy dla dzieci i młodzieży w Programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, województwo zachodniopomorskie w 2020 roku stanęło aż 20 projektów. Niestety, zgodnie z regulaminem nagrodziliśmy tylko…

Wyniki konkursu 2020

Konkurs na inicjatywę dofinansowanie inicjatywy dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji kulturowej w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 województwo zachodniopomorskie w roku 2020 rozstrzygnięty. Do konkursu stanęło 20 wniosków zgłoszonych przez pary – nauczyciel…

Konkurs na inicjatywę tworzoną z dziećmi i/lub z młodzieżą

Szanowni PaństwoOgłaszamy konkurs na inicjatywę tworzoną z dziećmi i/lub z młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej. Do konkursu mogą przystąpić paty osób z dwóch obszarów – oświaty i kultury, które wspólnie złożą wniosek w nieprzekraczalnym terminie do…

Bardzo Młoda Kultura – drugi rok

Drugi rok drugiej edycji programu Bardzo Młoda Kultura już w toku. Od ponad trzech tygodni w całym województwie odbywają się spotkania informacyjne. Zapraszamy nowe osoby do wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w zachodniopomorskim.Szykujemy…