Miejsce realizacji inicjatywy: Goleniów

Realizatorzy: Ewa Łukaszewska, Małgorzata Łukaszewska

Instytucja wspierająca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie

Cele:

 • Wsparcie procesów socjalizacyjnych u dzieci, zaburzonych przez trwającą pandemię. 
 • Pokazanie efektów spontaniczności dzieci w formie dram wykorzystujących formy gier i zabaw ludowych. 
 • Integracja środowiska lokalnego wokół idei edukacji kulturowej.

Efekty:

 •  Została stworzona przestrzeń do uruchomienia spontanicznych reakcji i skojarzeń u dzieci;
 • Dzieci doświadczyły procesu tworzenia; , 
 • Uruchomiły się procesy kreatywne u dzieci; 
 • Powstało poczucie podmiotowości w procesie powstawania dram u dzieci;
 • Zwiększenie kompetencji kulturowych u dzieci (np. poprzez poznanie pojęcia dramy), 
 • Podniesienie kompetencji socjalizujących w trakcie procesów grupowych u dzieci, 
 • Wykorzystanie nabytych doświadczeń przez prowadzących inicjatywę w pracy z ZPiT INA 
 • Spotkanie dla rodziców i społeczności lokalnej, w czasie którego zostały odegrane min. 5 dramy według scenariuszy opracowanych przez dzieci;