Miejsce realizacji inicjatywy: Wałcz

Realizatorki: Agnieszka Małaszko, Jolanta Parandyk

Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „Ewa” w Wałczu

Cele: 

-Zaspokojenie potrzeby tworzenia,

– zaspokojenie radości z działania na łonie natury- tworzenia ogrodu, muralu, skalniaka, domku dla owadów, działania proekologiczne, malowanie kamieni

-zaspokojenie ciekawości poznawania świata przyrody

– stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, które w przyszłości napawać będzie dumą młodych artystów- ogrodników

– zwiększenie poczucia przynależności do społeczności wałeckiej poprzez integrację z Seniorami z Wolontariatu czy DDP

– wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej dzięki pracom ogrodowym- tzw. bakterie szczęścia-mycobakterium vaccae;

Efekty:

– nabywanie nowych umiejętności pracy w ogrodzie

– nabywanie umiejętności pracy w zespole oraz harmonijnego współżycia w grupie

– rozwój postawy twórczej i kreatywności

– rozwój poczucia własnej wartości

– podejmowanie decyzji , pokonywanie trudności

– nabywanie postawy szacunku dla siebie i innych istot

– wspólne wyobrażenia tworzonych obiektów

– podporządkowanie się zasadom

– nabywanie umiejętności obserwacji świata w naturze

– zaspakajanie własnej ciekawości jako sposób na zdobywanie wiedzy

Trwałe efekty to skalniak z malowanymi kamieniami,  ceramiczny mural, domki i poidełka dla owadów, kwietniki.