Miejsce realizacji : Pyrzyce

Realizatorzy: Marta Dolna, Rafał Roguszka

Instytucja wspierająca Pyrzycki Dom Kultury

Cele: 

  • Budowanie więzi – dialog i interakcja jako najważniejsze sposoby zyskania realnej szansy oddziaływania i inspirowania dzieci. Nasz projekt wykorzystujący digitalne opowieści do budowania więzi oddziaływał na uczestników projektu wewnętrznie i poprzez zabarwione emocjami historie służył do otwartego mówienia o nich.
  • Rozwój zdolności kulturotwórczych – odkrywano najmłodszy potencjał kulturotwórczy Pyrzyc z budowaniem poczucia zdolności do tworzenia kultury lokalnej. Przygotowywano dzieci do kreatywnej autoprezentacji przed innymi.
  • Stworzono edu-kulturalne laboratorium możliwości – model łączy kulturę z edukacją jako komplementarnych środowisk, symbiozy w ekspresji kreatywnej. Stworzono miejsce, które żyło kreacją i wyobraźnią obu stron.

Efekty:

  • Uczestnicy zainspirowali u siebie zachowania twórcze, wzięli aktywny udział w działaniach kulturalno-edukacyjnych, rozwijali swoją inwencję, wyobraźnię i wrażliwość poprzez własną aktywność twórczą;
  • Rozbudzili wrażliwość na sztukę oraz zainteresowanie kulturą i tradycją;
  • Wzmocnione w dzieciach zostało poczucie własnej wartości;
  • Dzieci uświadomiły sobie znaczenie pozytywnego myślenia o sobie;
  • Zwiększona została oferta rodzinnego, twórczego i aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców gminy Pyrzyce.