Miejsce realizacji Inicjatywy : Szkoła Podstawowa SŁONECZNA w Szczecinie

Realizatorki: Anna Wasilewska, Karolina Sabat

Instytucja wspierająca: Fundacja „Akademia Edukacyjna”

Cele: 

 • Współpraca nauczyciela i animatora prowokująca do wymiany doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania się;
 • Odbudowanie relacji rówieśniczych, integracja, wzmocnienie kompetencji społecznych;
 • Danie uczestnikom narzędzi do rozpoznawania swoich emocji, nazywania ich i osowjenia

Efekty:

 • wzmocnienie kompetencji społecznych takich jak: umiejętność współpracy w grupie, komunikowania się, wyrażania swoich potrzeb
 • odbudowa relacji rówieśniczych
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji swoich i innych
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • rozbudzanie ciekawości i kreatywności uczestników
 • stworzenie okazji do odkrywania talentów i uzdolnień 
 • stworzenie takich warunków rozwoju dziecka, aby nastąpiło zespolenie procesów motorycznych, poznawczych i emocjonalnych, przyczyniając się do wielopłaszczyznowego rozwoju osobowości dziecka
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz siły sprawczej, dając im przy tym radość i zadowolenie z siebie
 • zaspokojenie potrzeby działania poprzez pracę nad kolejnymi wytworami
 • zaspokojenie potrzeby tworzenia i wyrażania się poprzez własne wypowiedzi artystyczne
 • 5 spotkań warsztatowych 
 • animacja poklatkowa
 • wystawa kolaży 
 • słuchowisko (kolaż dźwiękowy)
 • Wydarzenie finałowe – wernisaż