Miejsce realizacji inicjatywy: Lipiany

Realizatorki: Małgorzata Michalczyk, Marta Sykucka

Instytucja wspierająca: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach

Cele:

 • rozbudzenie ciekawości historycznej Lipian oraz bliższe poznanie i ekranizacja lipiańskich legend. 
 • podniesienie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży;
 • odnajdowanie się w nowych sytuacjach,;
 • zwiększenie odwagi w podejmowaniu wyzwań;
 • podniesienie samooceny i pewności siebie poprzez twórcze spędzanie czasu, planowanie i realizację filmu;
 • krzewienie nowoczesnych form edukacji kulturowej;
 • wspólne inspirowanie i rozwijanie kompetencji w przekazie edukacyjnym i kulturalnym oraz stworzenie przestrzeni do tego, by grupa mogła pracować i czuć, że tworzy wspólnie coś wartościowego.

Efekty:

 • Efektem końcowym są nagrane film przedstawiający lipiańskie legendy: O Olbrzymim Rycerzu, Indze i srebrnym moście, o Podziemnych korytarzach
 • wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników zajęć, która premierĘ miała 15 sierpnia w Parku przed Ratuszem (Plac Wolności) a obecnie znajduje się w MGOK w Lipianach. 
 • W pierwszym tygodniu września wystawa została przeniesiona do szkoły a na lekcjach wychowawczych odbędą się projekcje filmów.
 • Projekt obfitował w wiele spotkań, warsztatów i wspólnych działań, dzięki czemu wzmocnione zostały więzi, zawarcie nowych i pogłębienie istniejących przyjaźni. 
 • Rezultatami miękkimi po osiągnięciu założonych celów będzie także mobilizacja do nowych wyzwań, oraz ogromne wzmocnienie poczucia sprawczości. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedze z zakresu historii Lipian, pisania scenariuszy oraz zasad fotografowania i produkcji filmowej przy jednoczesnym uświadomieniu piękna i niezwykłości swojej okolicy i tajemnic zawartych w legendach Lipian.

PROJEKT UDANY – DAJĄCY RADOŚĆ WSZYSTKIM  – ZARÓWNO UCZESTNIKOM, KOORDYNATOROM – JAK I WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM LIPIAN