Miejsce realizacji: Darłowo

Realizatorzy: Justyna Tepurska, Robert Gorgol

Instytucja wspierająca: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Cele:

 • rozwój osobisty i społeczny młodzieży uczestniczącej w projekcie poprzez zaangażowanie we wszystkie etapy realizacji zadania; 
 • wzrost wiedzy uczniów, mieszkańców i turystów na temat Darłowa, jego historii, oferty kulturalnej i edukacyjnej poprzez udział w grze terenowej; 
 • zawiązanie współpracy środowisk edukacji (Zespół Szkół Morskich) i kultury (Darłowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, Zamek Książąt Pomorskich, Darłowskie Centrum Wolontariatu, Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna, Biuro Promocji Miasta Darłowa). 

Efekty:

 • Zdobycie przez młodzież i mieszkańców wiedzy na temat historii, kultury, architektury, krajobrazu Darłowa 
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i pełnienie roli liderów − Samodzielność w podejmowaniu decyzji 
 • Wykazywanie inicjatyw w podejmowaniu działań 
 • Wzmocnienie wiary w siebie, swoje możliwości i mocne strony 
 • Rozwój kreatywności i ekspresji kulturalnej 
 • Konstruktywne uczestnictwo w życiu grupy i społeczności lokalnej 
 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań 
 • Zdobycie umiejętności osiągania wspólnie określonych celów 
 • Umiejętność wykorzystania nowych technologii (np. aktywne pliki do edycji, kody QR, obsługa pakietu Office) 
 • Wzrost świadomości własnego rozwoju poprzez aktywność społeczną i ruchową