Miejsce realizacji: Chojna

Realizatorzy: Barbara Andrzejczyk, Arkadiusz Łągiewczyk

Instytucja wspierająca: Centrum Kultury w Chojnie

Cele:

 • Zachęcenie środowiska lokalnego do współpracy;
 • Umożliwienie uczestnikom nowych doświadczeń, zdobycia wiedzy i umiejętności, jak radzić sobie z uczuciami i emocjami, ruchem i ciałem;
 • Nowatorskie przedsięwzięci łączące dzieci i młodzież z różnych szkół;
 • Umożliwienie integracji dzieci i dorosłych;
 • Zapoznanie mieszkańców z zasadami różnych stylów i form tańca

Efekty:

 • Rozwijanie poczucia kolektywizmu i odpowiedzialności;
 • Nauczenie się harmonijnego współdziałania w grupie;
 • Rozwój postawy twórczej;
 • Plenerowy występ;
 • Wspólna choreografia;
 • Integracja społeczności lokalnej;