Miejsce realizacji inicjatywy: Gmina Kalisz Pomorski

Realizatorki: Dorota Bukowska, Dorota Ławniczak

Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Biały Zdrój

Cele:

  • Praca twórcza i pedagogiczna z dziećmi przez cały proces trwania projektu, budowanie relacji międzyludzkich i kompetencji społecznych uczestników.
  • Stworzenie przestrzeni do: rozwoju potencjału dzieci , kreatywności, odkrywanie ich mocnych stron i predyspozycji, nauki uważności na siebie i innych, refleksji, akceptacji dla odmienności i wzajemnego szacunku.
  • Praca na emocjach, rozpoznawanie, doświadczanie i praktykowanie strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Efekty:

Efektem naszego projektu jest spektakl pt. „Trzy Krainy- TU, Tam i Stamtąd” w którym wzięło  udział siedemnastu uczniów trzeciej klasy oraz dwóch instruktorów. Bajka jest efektem pracy zespołowej a scenariusz oparty jest na innej bajce którą dzieci przerobiły na własne potrzeby, wymyśliły scenografię i stroje oraz finałową piosenkę. Na premierę zaprosiły nauczycieli i pracowników szkoły.