Cele:

  • Pierwszym celem realizacji naszej inicjatywy jest budowanie więzi, poznawanie siebie i rozwijanie umiejętności współpracy i współbycia we wspólnocie. 
  • Drugim celem jest wspieranie i rozwijanie kreatywności twórczej dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie i rozwijanie pasji, hobby. 
  • Trzecim współtworzenie i poczucie wpływu oraz osobisty rozwój.

Efekty:

  • Nawiązanie relacji z uczestnikami inicjatywy, integracja grup, wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości;
  • Propagowanie wzorców spędzania czasu wolnego oraz aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
  • Poprawa umiejętności komunikacyjnych oraz możliwość nabywania nowych umiejętności artystycznych i społecznych.  
  • 10 spotkań warsztatowych, w których udział wzięło udział około pięćdziesięciu młodych mieszańców gminy Złocieniec 
  • 20 spotkań animacyjnych. 
  • Wydanie 50 sztuk minibooków – praktycznych książeczek ze zdjęciami z projektu.