Miejsce realizacji inicjatywy: Szczecin International School

Realizatorzy: Elżbieta Anna Sawicka, Katarzyna Pawlikowska

Lider: Szczecin International School

Cel:  Fizyczny kontakt z przyrodą i sztuką oraz odkrycie ich terapeutycznego działania, przybliżenie młodzieży całego procesu twórczego od inspiracji, poprzez pozyskiwanie materiału, wykonanie, ekspozycję i dokumentację, kontakt młodzieży z praktykującym artystą, nawiązanie z nim bezpośredniej relacji w procesie twórczym.

Efekty: Efektem warsztatów było powstanie prac i obcowanie z naturą, ale przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktu i zadawania pytań osobie, która na co dzień zajmuje się sztuką. Wg przeprowadzonej ankiety oraz refleksji nastąpiła również poprawia samopoczucia uczniów, co szczególnie istotne okazało się w trakcie pandemii i kolejnej możliwości izolacji.