Miejsce realizacji inicjatywy: OREW Szczecinek, Szczecinek

Realizatorzy: Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz, Joanna Gierszewska

Lider: OREW Szczecinek

Cel: Głównym celem inicjatyw jest rozwój kompetencji społecznych uczestników inicjatywy, którzy są dziećmi i młodymi ludźmi  z niepełnosprawnościami. Celem jest również rozwój nowej formy zajęć terapeutycznych a co za tym idzie, rozwój nowych umiejętności.

Efekty: Fotografie uczniów które powstały dzięki zajęciom fotograficznym, w których mogły uczestniczyć.Zajęcia plastyczne, na których dzieci i młodzież poznały nowe techniki, jakie wejdą do codziennej terapii zajęciowej. Ważnym efektem był również wernisaż (wirtualny, po zakończeniu obostrzeń wernisaż z udziałem gości), fotoksiążka i prezentacja multimedialna Jednak efektem najważniejszym jest podniesienie kompetencji i poczucia własnej wartości uczestników projektu.