Miejsce realizacji inicjatywy: Zespół Szkół w Świerczynie

Realizatorzy: Dorota Bukowska, Mariola Buczkowska – Słomka

Lider inicjatywy: Stowarzyszenie Biały Zdrój

Cel: Głównym celem było zapoczątkowanie procesu korzystnych zmian w zachowaniu, postawy względem samych siebie i innych osób, twórcze kształtowanie osobowości i poczucia własnej wartości.

Efekty: Uczestnicy stworzyli dość zintegrowaną grupę. Poprzez techniki plastyczne, swobodne malowanie, gry i zabawy interakcyjne oraz teatralne rozwinęli kreatywność i zdolności poznawcze. Powstała piramida marzeń, ale też wzrosło poczucie własnej wartości.