Miejsce realizacji inicjatywy: Szkoła podstawowa nr 2i. Mikołaja Kopernika w Połczynie Zdroju oraz teren Nadleśnictwa Połczyn

Realizatorzy: Renata Bajdan, Katarzyna Gruchot – Ostrowska 

Lider: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie Zdroju

Cele: Celem inicjatywy było rozbudzenie ciekawości poznawczej młodzieży, wzmacnianie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez poznawanie historii swojej okolicy i ukazywanie piękna przyrody. Opracowanie mapy Pomników Przyrody, oznaczanie ich na interaktywnej mapie,stworzenie albumu z pomnikami przyrody najbliższej okolicy.

Efekty: Głównym efektem inicjatyw było wykonanie i wydanie albumów zdjęć poznanych pomników przyrody. Na wystawie prac uczniów zaproszeni goście i społeczność lokalna mogli zapoznać się z dziedzictwem przyrodniczym okolic dzięki wypowiedziom dzieci i ich zdjęciom. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu historii, przyrody a także zasad fotografowania. Uczniowie wypełnili też dwa wnioski, by nadać drzewom status pomników przyrody. Projekt obfitował w wiele spotkań i wspólnych działań, dzięki czemu wzmocniły się więzi i pogłębiły przyjaźnie.