Miejsce realizacji: Trzebiszewo – Rodzinny Dom dla Dzieci, Kooperatywa Łaźnia – Szczecin

Realizatorzy: Kateryna Zavizhenets, Beata Krajnik

Lider: Stowarzyszenie Mi-Gracja

Cele: Pogłębienie wiedzy o kulturze sąsiada oraz wzmocnienie i usprawnienie procesów integracyjnych, wzmocnienie poczucia akceptacji i tolerancji pomiędzy dwiema grupami ukraińska i polską. 

Efekty: Dzieci i młodzież z domu dziecka zapoznały się z kulturą ukraińską poprzez żywe uczestnictwo w jej praktykach poprzez taniec śpiew, opowieść, wspólne posiłki, i wiele innych aktywności. Dzieci i młodzież ukraińska przebywająca na emigracji pogłębiła swoją wiedzę na temat kultury polskiej i języka polskiego. Nastąpiła integracja, a także pojawiło się wzmocnienie poczucia akceptacji wśród obu grup dzieci i młodzieży.