Miejsce Realizacji: Czaplinecki Ośrodek Kultury w Czaplinku

Realizatorzy:  Celestyna Tomkowska, Łukasz Molski

Lider: Fundacja “Chłopaki znad morza”

Cel: Praca twórcza i pedagogiczna z młodzieżą przez cały proces trwania projektu, budowanie relacji międzyludzkich i kompetencji społecznych uczestników. Stworzenie przestrzeni do tego, grupa mogła pracować i czuć, że tworzy wspólnie coś ważnego. Stworzenie poczucia, że dzieci stają się autorami. Zbliżenie światów edukacyjnego i artystycznego na bazie wspólnej obserwacji i dzieleniu się własnym doświadczeniem przez pracę z żywą materią, jaką jest młodzież. 

Efekty: „CZUJTO”, to przede wszystkim inicjatywa, w której młodzież doświadczyła siebie w kontakcie z innymi rówieśnikami. To przekłada się na rezultaty miękkie. Uczestnicy pogłębili umiejętność słuchania drugiego człowieka, pokonywania własnych ograniczeń, czyli budowania poczucia własnej wartości, to jeden z elementów naszego projektu. To niezliczone próby nauki pracy w grupie, a także umiejętność wyrażania w sposób taktowny i klarowny własnych odczuć, przeżyć, nie raniąc przy tym innej osoby. Uczestnicy pogłębili również umiejętność komunikacji z drugim człowiekiem, a także empatii i asertywności. Finałowym efektem przedsięwzięcia był spektakl “CzujTo” wystawiony w czaplineckim ośrodku Kultury.