Miejsce realizacji inicjatywy: świetlice wiejskie w Bobrowie, Bolegorzynie, Chlebowie, Cieszynie, Darskowie, Kosobudach, Lubieszewie, Rzęśnicy, Starym Worowie, Stawnie, Warniłęgu

Realizatorzy: Monika Kuczyńska Kochana, Elżbieta Frankowska

Lider: Złocieniecki Ośrodek Kultury

Cele: Wspieranie i rozwijanie kreatywności twórczej dzieci i młodzieży,integracja i rozwijanie umiejętności twórczych.Zachęcenie do podejmowania wszelkich działań nieszablonowych, eksperumentacyjnech.

Efekty: Nawiązane relacje uczestników, integracja grup, wzmocnienie poczucia sprawczości, wzmocnienie poczucia wartości. Rozpropagowanie wzorców spędzania wolnego czasu. Powstały: gra edukacyjna, gazetka, działania teatralne, kabaretowe, działania animacyjne nawiązujące do historii Stawa i Warniłęgu, jedno działanie artystyczne. Finały odbyły się we wszystkich kolejnych świetlicach gminy Złocieniec – małe działania, wiele radości.