Miejsce realizacji: Pyrzycki Dom Kultury

Realizatorzy: Romuald Fijałkowski, Weronika Zgłobicka – Golczyk

Lider: Pyrzycki Dom Kultury

Cele: Krzewienie nowoczesnych form edukacji kulturowej, tworzenie warunków do współdziałania, wspólne inspirowanie i poszerzanie wiedzy o Pyrzycach. Rozwijanie kompetencji w przekazie edukacyjnym i kulturalnym. 

Efekty:  Efektem końcowym jest film o historii Pyrzyc, ale uczestnicy inicjatywy, uczestnicząc jako twórcy w całym procesie filmu od “góry klocków” po efekt końcowy, zdobyli wiele umiejętności związanych z tworzeniem animacji poklatkowej i produkcji filmu. Jednocześnie zapoznali się z niezwykłą historią swojego miasta i nawiązali nowe przyjaźnie. Film stworzony przez dzieci nadal żyje i jest wyświetlany w pyrzyckich przedszkolach.