Miejsce: Szczecin

Realizatorzy: Anna Wasilewska, Luiza Supernak

Instytucje współpracujące: Szkoła Podstawowa „Słoneczna” w Szczecinie, GCKiB w Stolcu, Fundacja „Akademia Edukacyjna”, Akademia Sztuki w Szczecinie

Liczba osób, które wzięły udział w inicjatywie: 31, ale wystawę przygotowało 14 uczniów.

Cel: Rozwijanie kreatywności, pobudzanie wyobraźni poprzez działalność artystyczną – skierowanie uwagi uczestników na eksperyment fotograficzny i poetycki.

Uświadomienie uczestnikom i ich rodzicom jak ważną wartością dla człowieka jest jego własny wizerunek i że warto o niego dbać i go chronić.

Działanie: Osią główną inicjatywy były warsztaty fotografii kreatywnej, nieoczywistej. Powstały ciekawe, inspirujące zdjęcia, które później, podczas warsztatów malowania słowem, doczekały się pięknych komentarzy. Uczestnicy podczas spotkań wzmocnili poczucie własnej wartości, postawę szacunku dla swojego wizerunku i wizerunku innych ludzi a rodzice wzięli udział w dedykowanym dorosłym spotkaniu dotyczącym ochrony wizerunku nieletnich
w sieci. Powstałe podczas zajęć fotografie i teksty zaprezentowane zostały w formie wystawy.  

Efekty: Uczestnicy zmierzyli się z artystycznym działaniem, stworzyli indywidualne dzieła, by potem móc zdecydować o ich dalszych losach. Zgłębili tajniki fotografii, poznali zasady kompozycji obrazu, rolę światła. Zaplanowali i zorganizowali wystawę, świadomie zdecydowali o tym, co pokażą odbiorcom, w jakiej formie i z jakim komentarzem. Wzmocnili poczucie szacunku dla siebie samego i innych, dzięki czemu bardziej świadomie
i z rozwagą publikują zdjęcia w sieci. Rozwinęli umiejętności krytycznego myślenia
i analizy wpływu rówieśników i mediów na swoje działania. Nawiązali nowe przyjaźnie
i przede wszystkim doskonale się bawili.