Tytuł: Bądźmy razem

Miejsce: Broczyno

Realizatorzy: Małgorzata Lezler, Aleksandra Łuczyńska

Instytucje współpracujące: Czaplinecki Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Broczynie

Cel:

Głównym celem projektu była integracja młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Broczynie.  W projekcie udział wzięło około 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Broczynie z następujących wsi: Machliny, Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra, Motarzewo, Miłkowo i Broczyno. Młodzież pochodzi z różnych środowisk, często popegeerowskich.

Działanie: 

Inicjatywa prowadzona była dwutorowo.

W pierwszym miesiącu trwania projektu odbyły się trzy spotkania/warsztaty z psychologiem. Tematem spotkań była między innymi specyfika dorastania, budowanie tożsamości, komunikacji na linii rówieśniczej.

W drugiej części projektu, obok kolejnych siedmiu spotkań z psychologiem miały miejsce warsztaty z zakresu edukacji teatralnej. Istotne było tutaj stworzenie pozytywnego wizerunku uczestników warsztatów, próba otwarcia ich na nowe doświadczenia, nawiązania pozytywnych relacji w grupie. Podsumowaniem zajęć ze specjalistami było wspólne spotkanie i wymiana doświadczeń.

Efekty: 

Integracja grupy, wzmocnienie poczucia wartości wśród młodzieży i podniesienie ich umiejętności komunikacyjnych. W ramach przeprowadzonych warsztatów z Markiem Kościółkiem (twórcą i reżyserem niezależnego Teatru Krzyk), oraz Martą Giers (dyplomowaną psychoterapeutką, socjoterapeutką), młodzież zdobyła umiejętności komunikowania się z innymi, poznała metody porozumiewania się bez agresji i negatywnych ocen.