Miejsce: Świerczyna

Realizatorzy: Mariola Buczkowska-Słomka, Maciej Słomka

Instytucje współpracujące: Zespół Szkół w Świerczynie, Stowarzysznie “Nasza Świerczyna”

Liczba osób, które wzięły udział w inicjatywie: 40

Cel:

Poznanie historii regionu i miejscowości, poznanie ludzi ich życiowych wyborów i przeżyć. Odnalezienie odpowiedź na pytanie : Skąd jestem? Skąd pochodzi moja rodzina? Co nas interesuje?

Jednym z celów jest również przekonanie uczestników do przyjmowania inicjatywy we własne ręce, że wspólnie można zaspokajać swoje potrzeby, dać poczucie sprawstwa i wiary we własne możliwości i rozwijania kreatywności. Nauka pracy w zespole, świadomość pełnionych w nim ról to doznane doświadczenia pozwalające lepiej rozumieć rzeczywistość nas otaczającą.

Działanie:

W dobie cyfryzacji zwykłe zajęcia nie są tym co pragną robić dzieci a tym bardziej młodzież. Jednak, nie narzucając planu wyzwalaliśmy kretywność i potencjał podopiecznych, a to pozwoliło na działanie z rozmachem i uruchomiło naturalną ciekawość. W tym działaniu pomocni byli specjaliści, którzy przeprowadzili zajęcia aktorsko-wokalne- taneczne, pozwalające rozwinąć zdolności oraz nabyć nowe umiejętności. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Poszukiwaliśmy kultury dawnego czasu , piosenek naszych rodziców dziadków, łączyliśmy to w całość. Szukaliśmy odpowiedzi, możliwości rozwoju, sposobu wypowiedzi bez skrępowania, oceny. Podsumowanie ? Uśmiechniete buzie, nowi przyjciele, zaczątek zainteresowań tych jeszcze nieznanych ale możliwych do spełnienia.

Efekty:

Poznanie historii, kultury szkoły i miejscowości, ciekawych ludzi. Nabycie nowych umiejętności poprzez udział w zajęciach warsztatowych. Umijętności nie tylko artystycznych ale także społecznych.