Szkolenie Złocieniec – piątek, 19 marca

W Złocienieckim Ośrodku Kultury spotkaliśmy się tuż przed wprowadzeniem ponownych obostrzeń i zamknięciem instytucji kultury. Spotkanie odbyło się w pełnym reżimie sanitarnym, uczestniczyło w nim 5 pań świetlicowych, pracujących w świetlicach wiejskich w powiecie złocienieckim. Tym razem punkt ciężkości naszych rozmów przeniósł się na korzyści ze współpracy pomiędzy nauczycielami i animatorami kultury. Dyskusja dotyczyła również…

Szkolenie w Szczecinie

14 marca w Zespole Szkół Prywatnych “Słoneczne” w Szczecinie odbyło się szkolenie dla przyszłych realizatorów inicjatyw z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej. Atmosfera była niezwykle wesoła. Gwiazdą stał się wymyślony na potrzeby ćwiczenia pan Antoni.  Udało nam się porozmawiać o wyższości przyimka “z” nad “dla” w projektach i sprawczości dzieci i młodzieży. Wyrzuciliśmy słowa…

Szkolenie w Mirosławcu

13 marca w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się drugie szkolenie dla przyszłych realizatorów inicjatyw z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej. Tym razem rozmawialiśmy sporo o komunikacji międzyludzkiej i potrzebie liderów wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń związanych z pandemią.

Szkolenie w Ustroniu Morskim

6 marca odbyło się szkolnie dla wnioskodawców w konkursie regrantingowym na inicjatywę dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim. Poszukiwaliśmy części wspólnej dla kultury i edukacji, sporo też poświeciliśmy na rozmowy o relacjach i kontekstach, do których odwołujemy się, pracując z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy na kolejne warsztaty już w przyszła…

Konkurs

Trzecia edycja konkursu na dofinansowanie inicjatywy dla dzieci i młodzieży w obszarze edukacji kulturowej w ramach programu “Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie” rusza już dziś. Konkurs jest skierowany do par osób pracujących w dwóch obszarach – kultura i oświata, które wspólnie napiszą wniosek projektowy, skierowany do dzieci i/lub młodzieży.Wartość projektu nie może przekraczać 5000 złotych. Na realizację projektów konkursowych…

1… 2… 3… RUSZAMY I MY

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 zachodniopomorskie otwiera kolejny, ostatni już rok tej edycji.Informujemy, że w roku 2021 przeznaczamy 60.000 złotych na inicjatywy z obszaru edukacji kulturowej dla par animator – nauczyciel. Planujemy ok. 12-15 projektów do 5000 złotych!Wzięcie udziału w konkursie w tym roku, zgodnie z rekomendacją Narodowego Centrum Kultury, będzie możliwe tylko dla osób,…

Inicjatywy 2020

Inicjatywy, inicjatywy… W tym roku do konkursu o dofinansowanie inicjatywy dla dzieci i młodzieży w Programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, województwo zachodniopomorskie w 2020 roku stanęło aż 20 projektów. Niestety, zgodnie z regulaminem nagrodziliśmy tylko 12 najlepszych projektów. Co ważne, wszystkie projekty, nawet te odrzucone, były na wysokim poziomie merytorycznym. 1.       The…

Wyniki konkursu 2020

Konkurs na inicjatywę dofinansowanie inicjatywy dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji kulturowej w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 województwo zachodniopomorskie w roku 2020 rozstrzygnięty. Do konkursu stanęło 20 wniosków zgłoszonych przez pary – nauczyciel – animator kultury przy wsparciu instytucji (tym razem są to: stowarzyszenia, fundacje, szkoła, ośrodki kultury). Wnioski oceniała komisja złożona z…

Konkurs na inicjatywę tworzoną z dziećmi i/lub z młodzieżą

Szanowni PaństwoOgłaszamy konkurs na inicjatywę tworzoną z dziećmi i/lub z młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej. Do konkursu mogą przystąpić paty osób z dwóch obszarów – oświaty i kultury, które wspólnie złożą wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury.Warunkiem koniecznym jest też uczestnictwo w jednym ze szkoleń regrantingowych, które odbędą się…

Bardzo Młoda Kultura – drugi rok

Drugi rok drugiej edycji programu Bardzo Młoda Kultura już w toku. Od ponad trzech tygodni w całym województwie odbywają się spotkania informacyjne. Zapraszamy nowe osoby do wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w zachodniopomorskim.Szykujemy również konkurs na dofinansowanie inicjatywy prowadzonej z dziećmi i/lub młodzieżą.Konkurs regrantingowy na inicjatywę do 5000 złotych zostanie ogłoszony w marcu.…