Miejsce: Czaplinek

Realizatorzy: Adrian Paweł Ciesielski, Aleksandra Kujawka

Instytucje współpracujące: Czaplinecki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej „NIEZWYKŁY POŁCZYN“, HTTK SIEMCZYNO POMERANIA

Liczba osób, które wzięły udział w inicjatywie? Ok. 20 osób z rożnych szkół, do bractwo wstąpiło 8

Cel: Głównym założeniem jest integracja młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia bazujące na samodoskonaleniu się w oparciu o „Cnoty Rycerskie” a także rozwijanie samoświadomości historycznej mieszkańców Gminy Czaplinek.

Działanie: Wejście inicjatywy do szkół, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i mieszkańców gminy Czaplinek. Przeprowadzenie wykładów o tematyce historycznej. Stworzenie grupy rekonstrukcyjnej propagującej historię regionalną.

Efekty: Zaznajomienie młodzieży z historią regionu. Podniesienie świadomości lokalnej mieszkańców gminy Czaplinek. Stworzenie grupy rekonstrukcyjnej zajmującej się propagowaniem historii lokalnej a także działaniem z lokalną społecznością.