Podsumowanie trzyletniego Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie

6 lutego w Teatrze Kana uroczyście podsumowaliśmy trzyletni program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie zachodniopomorskim.Realizatorzy inicjatyw z lat 2019, 2020 i 2021 prezentowali swoje projekty a następnie zaprosiliśmy gości do debaty na temat edukacji kulturowej w województwie zachodniopomorskim. W debacie wzięły udział realizatorki inicjatyw: Anna Wasilewska i Monika Kuczyńska – Kochana, dyrektorka Ośrodka Doskonalenia…

Letnia Akademia Edukacji Kulturowej “Zrób sobie dobrze” – zapraszamy!

Zapraszamy animatorów kultury, edukatorów, nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej do udziału w warsztatach pod tytułem “Zrób sobie dobrze”, które odbędą się w Czaplinku w ramach Letniej Akademii Edukacji Kulturowej. Wydarzenie jest spotkaniem warsztatowo-sieciującym organizowanym w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego…

Program Bardzo Młoda Kultura jest programem dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury. To jego druga edycja obejmująca lata 2019-2021. Celem programu jest zbliżenie do siebie szeroko pojętych środowisk edukacji i kultury, by na gruncie współpracy ich przedstawiciele tworzyli cenne, innowacyjne, kulturotwórcze i edukacyjne działania dla dzieci i młodzieży. Szczególnie ważny jest tu rozwój kompetencji społecznych i odbiorczych u dzieci i młodzieży. Program Bardzo Młoda Kultura sieciuje animatorów i edukatorów w województwie, bada ich potrzeby i potrzeby społeczności, z którymi pracują, a także finansuje inicjatywy dla dzieci i młodzieży z obszaru edukacji kulturowej.Operatorem programu w województwie zachodniopomorskim jest Czaplinecki Ośrodek Kultury. Więcej na stronie Narodowego Centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura | Narodowe Centrum Kultury (nck.pl).

„UWAGA!” – warsztaty z Dawidem Czajkowskim

Zapraszamy na niezwykłe dwudniowe warsztaty z Dawidem Czajkowskim – młodym, projektantem graficznym, plakacistą. Absolwentem Akademii Sztuki w Szczecinie. Organizatorem artystycznym i kulturalnym. Uczestniczył w ponad 70 międzynarodowych wystawach. m.in. w USA, Meksyku, Rosji, Ekwadorze oraz Chinach. Jest on kuratorem i założycielem Galerii Gilotyna, Projektu PRASA (Plan Rozwoju i Aktywizacji Studentów Artystów), Posters Involved, twórcą międzynarodowego…

Ewaluacja inicjatyw – warsztaty

15 maja odbyło się ostatnie szkoleniowe spotkanie on-line. Tym razem dotyczyło ewaluacji inicjatyw. Realizatorzy tegorocznych projektów zostali zapoznani z narzędziami przygotowanymi przez Narodowe Centrum Kultury. Będą mogli wykorzystać plakaty i ankiety wydzieranki w dodatkowym warsztacie, który może być jednoczesnym podsumowaniem i diagnozą do następnych działań z dziećmi i młodzieżą. Czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie inicjatyw!

Wyniki konkursu na inicjatywę BMK

Szanowni Państwo!Informujemy, że po długich obradach, ostatecznie w konkursie na inicjatywę dla dzieci i młodzieży w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie w roku 2021 dotację otrzymało 14 wniosków. Kwota dotacji to 61150 złotych. Bardzo trudno było wybrać najwartościowsze wnioski, ponieważ wszystkie 27 pomysłów jest świetnych i wartych realizacji. Komisja w składzie: Lidia Makowska,…

Szkolenia w zachodniopomorskim

Marzec w województwie zachodniopomorskim był miesiącem szkoleń dla wnioskodawców w konkursie na inicjatywę dla dzieci i młodzieży w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie. Spotkaliśmy się z siedemdziesięcioma osobami w 6 miejscowościach. No, prawie w sześciu, ponieważ dwa ostatnie szkolenia miały miejsce w przestrzeni wirtualnej. Udało nam się jednak poruszyć ważne tematy dotyczące problemów…

Goleniowskie szkolenie on-line

Ostatnie szkolenie dla wnioskodawców w konkursie na inicjatywy dla dzieci i młodzieży za nami. Dziś mieliśmy gościć u naszego partnera – w Goleniowskim Domu Kultury, jednak musieliśmy przenieść się do przestrzeni wirtualnej. Frekwencja dopisała, połączyło się z nami prawie 30 osób. Tym razem uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży dzięki…

Konsultacje dla wnioskodawców!

Zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia wniosku w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.Zachodniopomorskie do skorzystania  z konsultacji w czasie pisania wniosku. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, wspomóc językowo i merytorycznie.Terminy konsultacji: Konsultacje dla wnioskodawców! 25 marca – 14.00 – 17.00 26 marca – 10.00 – 14.00 31 marca – 16.00 – 18.00 1 kwietnia – 12.00 -15.00 6 kwietnia…

Szkolenie on-line Czaplinek, 20 marca

Z powodu pandemii już nie udało nam się spotkać w Czaplinku. Dlatego czaplineckie szkolenie odbyło się on-line. Było nam niezmiernie miło zobaczyć się z tyloma osobami z regionu, tym bardziej, że część z nich pierwszy raz pojawiła się w Programie. Rozmawialiśmy o sile animatorów z zachodniopomorskiego i potrzebie dalszego sieciowania.