6 lutego w Teatrze Kana uroczyście podsumowaliśmy trzyletni program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie zachodniopomorskim.
Realizatorzy inicjatyw z lat 2019, 2020 i 2021 prezentowali swoje projekty a następnie zaprosiliśmy gości do debaty na temat edukacji kulturowej w województwie zachodniopomorskim. W debacie wzięły udział realizatorki inicjatyw: Anna Wasilewska i Monika Kuczyńska – Kochana, dyrektorka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – Kinga Maciaszczyk, doktor Dorota Kowalewska współbadaczka i ewaluatorka programu, oraz Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anna Bańkowska.  Panie debatowały o ważności edukacji kulturowej dla społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży. Dyskutowały też o rolach, jakie pełnią animatorzy kultury i nauczyciele w procesie edukacyjno-kulturowym. Najważniejsze słowa padły z ust Marszałkini Anny Bańkowskiej, która zadeklarowała pochylenie się nad programem edukacji kulturowej przez marszałkowskich urzędników, by energii wypracowanej przez 6 lat i dwie edycje programu nie zaprzepaścić.
Spotkanie zakończyło się koncertem i warsztatem muzycznym Ryszarda Leoszewskiego.
Nie żegnamy się.
Do zobaczenia!