W Złocienieckim Ośrodku Kultury spotkaliśmy się tuż przed wprowadzeniem ponownych obostrzeń i zamknięciem instytucji kultury. Spotkanie odbyło się w pełnym reżimie sanitarnym, uczestniczyło w nim 5 pań świetlicowych, pracujących w świetlicach wiejskich w powiecie złocienieckim. Tym razem punkt ciężkości naszych rozmów przeniósł się na korzyści ze współpracy pomiędzy nauczycielami i animatorami kultury. Dyskusja dotyczyła również sposobów przekazania sprawczości dzieciom i młodzieży, żeby poczuli się ważni i odpowiedzialni za projekt, za siebie i innych w projekcie, a co dalej za tym idzie, w życiu.