Drugi rok drugiej edycji programu Bardzo Młoda Kultura już w toku. Od ponad trzech tygodni w całym województwie odbywają się spotkania informacyjne. Zapraszamy nowe osoby do wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w zachodniopomorskim.Szykujemy również konkurs na dofinansowanie inicjatywy prowadzonej z dziećmi i/lub młodzieżą.Konkurs regrantingowy na inicjatywę do 5000 złotych zostanie ogłoszony w marcu. (Regulamin pojawi się 9 marca na stronie ekdus.pl)Żeby wziąć udział w konkursie, będzie trzeba uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym regrantingu (sporządzanie wniosku, tutoring, finansowanie, rozliczanie inicjatywy, sporządzanie raportów, dokumentowanie inicjatywy, ewaluacja).Planujemy 3 takie szkolenia:14.03 – CZAPLINEK21.03 – SZCZECIN28.03 – CZAPLINEK Ostateczny termin składania wniosków – 10.4.2020Ogłoszenie wyników 17.04.2020Podpisanie umów z partnerami 29.04.2020 w CZAPLINKU, w siedzibie operatora.Czas realizacji inicjatywy – 1 maja do 16 października 202023.10.2020 – ostateczny termin złożenia raportów i dokumentacji inicjatywy5 listopada 2020 – konferencja podsumowująca 2020 rok.Zapraszamy do udziału w konkursie i w szkoleniach