Warsztaty, szkolenia, spotkania

Do samego końca programu w 2019 roku trwały warsztaty i szkolenia dla animatorów, liderów, nauczycieli. Cieszymy się, że tak licznie wzięliście w nich udział. Tym bardziej, że tematy szkoleń wynikały z waszych potrzeb.

Uwolnij ciało i głos – warsztaty dramowo-arterapeutyczne, Koszalin 21 października 2019

Warsztaty miały na celu pobudzić kreatywność poprzez ćwiczenia z emisji głosu, ruchu scenicznego, tańca współczesnego i spontanicznego, naukę uważności oraz technik dramowych.

Warsztat prowadzili: Alex Shades, Marta Miszczor –Jobda

Wydobyć niewidzialne, skojarzyć namacalne, Bobrowo, 22 października 2019,

Warsztaty dotyczyły animacji kultury w społeczności lokalnej. Uczestnicy ćwiczyli sposoby integrowania i aktywizowania środowisk lokalnych oraz promowania działań. Jednocześnie dyskutowali o rozwoju miejscowości, osiedla, wsi, w których mieszkają. Spotkanie zorganizował nasz partner – Złocieniecki Ośrodek Kultury.

Warsztat prowadził: Zbigniew Łukaszewski

Kluczowe kompetencje społeczne – warsztaty, Czaplinek, 6 listopada 2019

Szkolenie miało na celu zapoznać nauczycieli z praktykami w zakresie podejmowania działań mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów nie tylko w szkole ale również w działaniach poza szkołą.

Warsztaty prowadził Piotr Kilańczyk

Warsztaty dobrych praktyk komunikacji lokalnej, Maszewo, 8 i 9 listopada 2019

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z narzędziami pracy zespołowej. Ćwiczyli kompetencje komunikacyjne. Uczyli się myśleć i działać strategicznie na rzecz swojej społeczności, wsi, gminy. Spotkanie zorganizował na parter maszewski Teatr Krzyk

Warsztaty prowadzili: Katarzyna Kamińska, Anna Giniewska, Marek Kościółek

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak skutecznie komunikować się z innymi ludźmi, Siemczyno, 12 listopada 2019

Warsztaty doskonalące umiejętności oratorskie. Uczestnicy ćwiczyli wykorzystanie siły emocji, skupienia uwagi odbiorców, a także planowania i przygotowania ciekawego wystąpienia.

Warsztaty prowadziła Kinga Maciaszczyk