Program Bardzo Młoda Kultura jest programem dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury. To jego druga edycja obejmująca lata 2019-2021. Celem programu jest zbliżenie do siebie szeroko pojętych środowisk edukacji i kultury, by na gruncie współpracy ich przedstawiciele tworzyli cenne, innowacyjne, kulturotwórcze i edukacyjne działania dla dzieci i młodzieży. Szczególnie ważny jest tu rozwój kompetencji społecznych i odbiorczych u dzieci i młodzieży. Program Bardzo Młoda Kultura sieciuje animatorów i edukatorów w województwie, bada ich potrzeby i potrzeby społeczności, z którymi pracują, a także finansuje inicjatywy dla dzieci i młodzieży z obszaru edukacji kulturowej.Operatorem programu w województwie zachodniopomorskim jest Czaplinecki Ośrodek Kultury. Więcej na stronie Narodowego Centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura | Narodowe Centrum Kultury (nck.pl).

„UWAGA!” – warsztaty z Dawidem Czajkowskim

Zapraszamy na niezwykłe dwudniowe warsztaty z Dawidem Czajkowskim – młodym, projektantem graficznym, plakacistą. Absolwentem Akademii Sztuki w Szczecinie. Organizatorem artystycznym i kulturalnym. Uczestniczył w ponad 70 międzynarodowych wystawach. m.in. w USA, Meksyku, Rosji, Ekwadorze oraz…

Ewaluacja inicjatyw – warsztaty

15 maja odbyło się ostatnie szkoleniowe spotkanie on-line. Tym razem dotyczyło ewaluacji inicjatyw. Realizatorzy tegorocznych projektów zostali zapoznani z narzędziami przygotowanymi przez Narodowe Centrum Kultury. Będą mogli wykorzystać plakaty i ankiety wydzieranki w dodatkowym warsztacie, który…

Wyniki konkursu na inicjatywę BMK

Szanowni Państwo!Informujemy, że po długich obradach, ostatecznie w konkursie na inicjatywę dla dzieci i młodzieży w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie w roku 2021 dotację otrzymało 14 wniosków. Kwota dotacji to 61150 złotych.…

Szkolenia w zachodniopomorskim

Marzec w województwie zachodniopomorskim był miesiącem szkoleń dla wnioskodawców w konkursie na inicjatywę dla dzieci i młodzieży w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie. Spotkaliśmy się z siedemdziesięcioma osobami w 6 miejscowościach. No, prawie…

Goleniowskie szkolenie on-line

Ostatnie szkolenie dla wnioskodawców w konkursie na inicjatywy dla dzieci i młodzieży za nami. Dziś mieliśmy gościć u naszego partnera – w Goleniowskim Domu Kultury, jednak musieliśmy przenieść się do przestrzeni wirtualnej. Frekwencja dopisała, połączyło…

Konsultacje dla wnioskodawców!

Zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia wniosku w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.Zachodniopomorskie do skorzystania  z konsultacji w czasie pisania wniosku. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, wspomóc językowo i merytorycznie.Terminy konsultacji: Konsultacje dla wnioskodawców! 25 marca – 14.00 –…

Szkolenie on-line Czaplinek, 20 marca

Z powodu pandemii już nie udało nam się spotkać w Czaplinku. Dlatego czaplineckie szkolenie odbyło się on-line. Było nam niezmiernie miło zobaczyć się z tyloma osobami z regionu, tym bardziej, że część z nich pierwszy…